NordicPAS

Om NordicPAS

NordicPAS har en vision om at ville være Skandinaviens største pædagogiske fællesskab med fokus på livslang læring. Et fællesskab hvor pædagogikken udvikles og anvendes. Gennem veldokumenteret arbejde har NordicPAS skabt et unikt Pædagogisk Analyse System, der kan anvendes af alle, som arbejder med mennesker i kommunalt regi. NordicPAS arbejder med udvikling af redskaber, der kan hjælpe pædagoger, lærere, kommunale tilsynspersoner og pårørende til at få større indsigt i det enkelte menneskes udvikling, trivsel og læring.

 

PAS er et redskab til at fremme trivsel. For børn, unge og voksne og for kommunen. Systemet er et pædagogisk værktøj, som sigter mod at identificere evner og muligheder snarere end at fokusere på den enkeltes svagheder. PAS er anvendbart på alle aldersgrupper og på alle personer, som kommer i kontakt med den kommunale socialindsats.

 

Dansk udviklede PAS har fokus på individets potentiale og kompetencer. PAS udpeger en vej videre for det udfordrede barn, unge eller voksen. En vej som skaber trivsel og på sigt fjerner et uproduktivt afhængighedsforhold mellem kommunen og den enkelte.

 

Du kan se meget mere på www.nordicpas.dk

 

NordicPAS Logo