Salgseksperterne

Konsulentfirma med specialistviden indenfor:

  • salg
  • organisationsopbygnig
  • rekruttering
  • kapitalfremskaffelse
  • økonomi
  • strategisk outsourcing
  • bestyrelsesarbejde
  • motivation
  • strategi og ledelse

 

Extended DISC – analyser til rekruttering og udvikling

Extended DISC er et analysesystem, der bygger på Jungs teori om adfærd og motivation. Systemet giver mulighed for at gennemføre adfærdsanalyser på individer og teams. Analyserne kan blandt andet anvendes i forbindelse med rekruttering, team sammensætning, team udvikling, konfliktløsning og udvikling af samarbejdet mellem kolleger.

 

Kontakt mig for nærmere information.